Okładka z tłoczeniem

Tłoczenie dowolnych napisów, dat

z opcją wypełnienia kolorem srebrnym lub złotym


3 rodzaje czcionek do wyboru

  • klasyczny wygląd
  • indywidualne napisy personalizujące Twój album
  • możliwość tłoczenie na okładkach płóciennych oraz skórzanych z wyjątkiem grubych płócien ‘PO”
  • tłoczenie na pudełkach